تاریخچه دستگاه پوز یا کارتخوان

تاریخچه دستگاه پوز یا کارتخوان

شاید استفاده همگانی آن به ده سال پیش برگردد

 

تاریخچه استفاده از دستگاه پوز در ایران خیلی قدیمی نیست.

شاید استفاده همگانی آن به ده سال پیش برگردد. آن زمان که دستگاه پوز تازه جا پای خود را در فروشگاه‌ها باز کرده بود، یک سردرگمی خاصی بین مردم ایجاد شده بود. بسیاری از مردم برای راحت شدن از حمل پول نقد و کاهش خطرات احتمالی آن، کمتر پول را در جیب خود قرار می‌دادند و سعی در خرید با استفاده از کارت اعتباری داشتند؛ اما مشکل از جایی شروع می‌شد که هنوز دستگاه کارت خوان در خیلی از فروشگاه قرار نداشت.

در صورت نبودن دستگاه پوز دو راه وجود داشت: یا شخص باید بی‌خیال سفارش خود می‌شد یا اینکه به نزدیک‌ترین دستگاه خودپرداز مراجعه می‌کرد و پس از دریافت پول نقد، وجه آن را پرداخت می‌کرد؛ اما کم کم پس از همه گیر شدن این سیستم در فروشگاه‌ها، حتی دیگر دست فروش‌های سطح شهر برای راحت شدن مردم از نداشتن پول نقد در جیب، دستگاه پوز سیار دارند!